Positiva recensioner

Efter några månader har boken Skriv populärvetenskapligt blivit omnämnd i flera tidningar och tidskrifter. Kemivärlden Biotech med Kemisk Tidskrift skriver bland annat i nummer 6/2014 att den ”bör finnas och läsas på alla universitetsinstitutioner!”

Andra exempel är Språkrådets Klarspråksbulletin och tidskrifterna Jordemodern, Dialäsen och Tidningen Universitetsläraren som ägnade en helsida åt boken i sista numret före sommaren. Nu ser vi fram mot höstens försäljning och många nya kurser.

This entry was posted in Aktuellt. Bookmark the permalink.

Comments are closed.