Vad har journalistik och stand up gemensamt?

Från och med 2016 utökar jag min arena från journalistik, klarspråk och skrivkurser – till Stand-up-scenen. Ett kort och extremt mottagaranpassat format med omedelbar respons. Vill du följa mig på den ”resan”? Börja med att bli min vän på Facebook så ser du var jag dyker upp nästa gång. Välkommen!

Stand up comedy

Den 6 december 2015 gjorde jag min första Stand Up – fem minuter på BigBen i Stockholm. Två dagar senare gjorde jag om det på House of Comedy i samma stad. Och på den vägen är det. Ny hemsida kommer så småningom men mejla klepke@satsa.nu om du vill veta mera redan nu.

Fortsätter jobba med kurser och föreläsningar

Sedan boken Skriv populärvetenskapligt kom ut i april 2014 har jag haft en hel del kurser och föreläsningar inom ämnet. Det mesta finns samlat i en verksamhetsberättelse för förra året. Utbildningsverksamheten 2015 beskrivs löpande på vår webbplats skrivpoularvetenskapligt.se.

Återkommande uppdragsgivare vad gäller skrivandet är bland andra Sveriges Kommuner och Landsting, Sveriges Förtagshälsor, Tillväxtverket och AFA Försäkrings nyhetssajt suntliv.nu.

Positiva recensioner

Efter några månader har boken Skriv populärvetenskapligt blivit omnämnd i flera tidningar och tidskrifter. Kemivärlden Biotech med Kemisk Tidskrift skriver bland annat i nummer 6/2014 att den ”bör finnas och läsas på alla universitetsinstitutioner!”

Andra exempel är Språkrådets Klarspråksbulletin och tidskrifterna Jordemodern, Dialäsen och Tidningen Universitetsläraren som ägnade en helsida åt boken i sista numret före sommaren. Nu ser vi fram mot höstens försäljning och många nya kurser.